Na poziv ravnatelja bolnice i Krešimira Macana angažirana je edukacijska kuća Ciceron komunikacije na projektu edukacije medicinskog osoblja u OB Dubrovnik. Edukacija je namjenjena liječnicima i medicinskim sestrama kako bi se poboljšao odnos prema pacijentima, a kojim i sam sanacijski upravitelj Jerko Ferri Certić nije bio potpuno zadovoljan.

I sam sam u tri navrata prošao ovakvu edukaciju prije nego sam došao na ovo mjesto i to je jedan iskorak naprijed za bolnicu-rekao je upravitelj za Dubrovački dnevnik.

U prvoj će fazi edukacija trajati dva dana, a u dubrovačkoj bolnici educirat će zainteresirane zaposlenike kako se pravilno ili bolje odnositi prema pacijentima i njihovim obiteljima.Tečaj će bolnicu koštati oko 15 tisuća kuna, a financirat će se iz donacija.

– Posao liječnika i medicinskog osoblja nije samo liječiti ljude, već i svakodnevna komunikacija s pacijentima. Činjenica je da većina liječnika i medicinskog osoblja u Hrvatskoj nije obučena za profesionalnu komunikaciju. Na fakultetima ih uče o bolestima, liječenju, ali nikada ili rijetko kako priopćiti pacijentu lošu dijagnozu, postupak liječenja, kako pokazati empatiju te kako komunicirati s obitelji ili u konfliktnim situacijama. Komunikacija je važan, ako ne i ključan dio posla liječnika, a od njih se ne traže nikakve kompetencije za nju. Stoga je pomoć profesionalaca ovdje hvale vrijedna jer ukazuje na svijest i potrebu za poboljšanjem tog odnosa, ne samo u teški situacijama bolesti već i u svakodnevnom ophođenju s pacijentima – kaže za Dubrovački dnevnik  Mirela Španjol Marković te dodaje da kao što tvrtke organiziraju edukacije za svoje zaposlenike i menadžment iz komunikacijskih vještina, tako je i ovo korak ka profesionalnom, odgovornom odnosu liječnika i medicinskog osoblja prema poslu.

Na naše pitanje koje su najčešće pritužbe, konzultantica objašnjava, naravno ne govoreći konkretno o slučaju OB Dubrovnik, kako se pacijenti općenito žale da liječnici i medicinsko osoblje nemaju dovoljno vremena za komunikaciju, da im nedostaje empatije, da se ponašaju bahato i neosjetljivo priopćavaju loše vijesti ili pak pri komuniciranju jednostavniji stvari kao što je odgovaranje na pitanja pacijenata.

Smeta im što liječnici više vremena provode u administraciji i pisanju na kompjutor umjesto da se posvete pacijentu. Ponekad i komunikacija liječi – kaže Mirela Španjol Marković i dodaje da će edukacija trajati 2 dana u svojoj prvoj fazi, a bit će obuhvaćen dio medicinskog osoblja od oko 60 ljudi.

Liječnici i osoblje Opće bolnice naučit će na ovaj način osnovne tehnike efikasne komunikacije s pacijentima, savladati komunikaciju s teškim klijentima i općenito, približiti se pacijentima u svrhu stvaranja obostrano ugodnijeg odnosa i samim tim bržeg liječenja, kaže PR konzultantica.

Maro Prizmić
dubrovackidnevnik.hr