Foto:Hina

Vodič za redovito godišnje financiranje, brošura je Državnog izbornog povjerenstva (DIP) za političke stranke, nezavisne saborske zastupnike i lokalne vijećnike o njihovom redovitom godišnjem financiranju, te pripremi izvještaja vezanih za to financiranje – brošura, te online edukacija, dostupni su na internetskim stranicama DIP-a.

Brošura donosi pregled osnovnih zakonskih obveza spomenutih političkih aktera te odgovara na najčešća pitanja s kojima se u nadzoru financijskih aktivnosti susrelo Povjerenstvo.

Ovlaštenim stranačkim osobama, ali i svima zainteresiranima, DIP kroz svojevrsni kviz omogućuje da provjere poznavanje predmetne materije i usput se zabave.

Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su sastaviti i podnijeti Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca na način utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

Uz taj Izvještaj, stranke moraju imati godišnji program rada, financijski plan i izvješće o donacijama dobivenim kroz godinu. Svemu tome, nezavisni zastupnici moraju priložiti i program rada za mandatno razdoblje.

Kod donacija, političke sranke moraju specificirati jesu li ih dobile od fizičkih ili pravnih osoba, navesti datum uplate, iznos, odnosno tržišnu vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge. U donacijskom izvješću, moraju specificirati donacije koje su uplatile stranačkim kandidatima na poseban račun u izbornoj promidžbi, te podatke o donacijama na račune subjekata koji su povezani izravno ili neizravno s političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom.

Propisani obrasci dostupni su na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

U roku 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja, dakle u periodu siječanj-veljača, političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su Godišnji financijski izvještaj i pripadajuće mu dokumente dostaviti DIP-u i Državnom uredu za reviziju. Najkasnije do 1. ožujka, iste su dužni objaviti javno, dakle na svojim web stranicama, nezavisni lokalni vijećnici to mogu učiniti i na stranicma grada, odnosno općine u kojoj politički djeluju.

Obvezu dostave i objave godišnjih izvješća treba shvatiti vrlo ozbiljno, jer eventualna zaboravljivost povlači adiminstrativne i prekršajne kazne, odnosno obustavu isplate sredstava za redoviti rad te plaćanje novčanih kazni koje se, kod političkih stranaka, mogu kretati i do pola milijuna kuna.