Stručno vijeće Bernaysa na svojoj je sjednici održanoj 11. ožujka 2014. potvrdilo postupak izbora 24 suradnika u suradničko zvanje asistenta. 

Izabrani asistenti predstavljaju spoj iskusnih profesionalaca iz medijske i industrije odnosa s javnošću s dugogodišnjim iskustvom u praksi koji su na Bernaysu odlučili prenositi svoje široko znanje i iskustvo studentima na preddiplomskom i diplomskom studiju. U suradnička zvanja odabrani su i stručnjaci iz znanstvenih disciplina srodnih odnosima s javnošću čije će znanstveno djelovanje nedvojbeno predstavljati veliki doprinos u akademskoj izobrazbi Bernaysovih studenata.

Postupak izbora proveden je sukladno Pravilniku o izboru u nastavna i suradnička zvanja, a suradničko zvanje steklo je 17 suradnika iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, a 7 nastavnika stiže iz ostalih znanstvenih polja: psihologije, ekonomije i prava te povijesti, filologije i filozofije.

Asistenti polja informacijskih i komunikacijskih znanosti:

Mario Aunedi Medek, dipl. oec.; mr. sc. Anđelko Brezovnjački, dipl. nov.; Krešimir Macan, dipl. ing; Helena Šimić, dipl. nov.; Iva Tepeš, dipl. nov.; Ivan Pakozdi, dipl. nov.; Andreja Pavlović, dipl. nov.; Vladimir Preselj, mag. comm.; Ivica Žigić, prof.; mr. sc. Stanko Borić, dipl. nov.; Franjo Skoko, dipl. iur.; Sofia van der Vegt, M.E.S.; mr. sc. Miroslav Ivić; Renato Ivanuš, prof.; Mislav Togonal, prof.; Dražen Tomić, mag. nov. i Gordan Ivan Šojat, dipl. nov.

Asistenti ostalih polja društvenih i humanističkih znanosti:

Ana Marija Španić, mag. psih.; Stjepan Šinko, dipl. oec.; Ana Petrović Ljubičić, dipl. iur.; dr. sc. Ana Holjevac Tuković, mr.sc., dipl. pov.; dr. sc. Janja Sekula Gibač, mag. pov.; Martina Mihočević, mag. philol, ital. i Dorotea Milas, mag. phil., mag. relig.

Čestitke kolegama!