Autori Postovi od Hauska & Partner

Hauska & Partner

39 Objave 0 Komentari
Više od dvadeset godina savjetujemo klijente u oblikovanju i upravljanju svim odnosima s njihovim interesno-utjecajnim skupinama, kao i u pitanjima odgovornog i održivog poslovanja. Bavimo se problemima, zahtjevnim projektima, rušimo barijere u komunikaciji, uspostavljamo i gradimo bolje odnose, stvaramo novo razumijevanje društvenih pitanja. Više o nama možete pronaći na hauska.hr i hauska.com