Autori Postovi od HAA - Hrvatska autorska agencija

HAA - Hrvatska autorska agencija

3 Objave 0 Komentari
HAA - Hrvatska autorska agencija specijalizirana je agencija za ostvarivanje i zaštitu autorskih prava iz svih područja kreativnog stvaralaštva na području Republike Hrvatske. Tradicija postojanja od davne 1955. pozicionirala nas je kao vodeću agenciju koja se bavi ostvarivanjem autorskih prava ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj regiji. Želimo ostati vodeća agencija u regiji koja pruža pravno uporište i zaštitu autorima iz svih područja kreativnog stvaralaštva na području RH i Europe te podići svijest o važnosti poštivanja i ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva na svim razinama. Hrvatska autorska agencija posreduje pri ostvarivanju prava korištenja autorskih djela domaćih autora u tuzemstvu i inozemstvu, kao i inozemnih autora u Republici Hrvatskoj, pruža pravne savjete i pregovara u ime autora odnosno nositelja prava. Omogućujemo autorima i nositeljima autorskih prava da, u svrhu stvaranja dokaza o autorstvu, evidentiraju i deponiraju svoja autorska djela. Jednako tako, Hrvatska autorska agencija omogućuje i nositeljima srodnih prava da evidentiraju i deponiraju predmete srodnih prava čiji su nositelji. Web: www.haa.hr