Autori Postovi od Europski parlament - Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj

Europski parlament - Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj

2 Objave 0 Komentari
Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Zastupnici zastupaju interese glasača pri izradi zakona EU-a te osiguravaju da ostale institucije EU-a rade na demokratski način. Tijekom godina i različitim promjenama u europskim ugovorima Parlament je stekao znatne zakonodavne i proračunske ovlasti koje mu omogućuju da, zajedno s predstavnicima vlada država članica u Vijeću, usmjeruje europski projekt. Pri tome je Parlament nastojao da promiče demokraciju i ljudska prava – ne samo u Europi, već i širom svijeta. Saznajte više o tome što Parlament radi, kako to radi i kako se razvio u instituciju kakva je danas: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/HR_EP%20brochure.pdf