Autori Postovi od Boris Hajoš

Boris Hajoš

8 Objave 0 Komentari
Boris Hajoš po struci je profesor filozofije i komparativne književnosti i magistar europskih studija te ima više od 20 godina iskustva u odnosima javnošću. Karijeru je počeo kao glasnogovornik Ministarstva za europske integracije Vlade RH, potom radi kao savjetnik u Premisi, tada najvećoj hrvatskoj agenciji za OJ te kao voditelj eksternih komunikacija u INI. Izabran je za predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću 2003. godine, a 2005. postaje njezin tajnik te pokreće i sudjeluje u brojnim projektima HUOJ-a. Radi kao savjetnik za odnose s javnošću te jao predavač na više visokih škola i sveučilišta.