Hrvatskom udruženju društava za tržišno komuniciranje (HURA) pridružila se nova članica – kreativna marketinška agencija ZOO iz Zagreba. ZOO agencija zadovoljila je visoke standarde kriterija za članstvo te je skupština HURA-e jednoglasno donijela odluku o njenom pridruživanju.

ZOO agencija pruža usluge komunikacijskih strategija, kreativnih koncepata, video i audio reklama, kreiranja vizualnih identiteta, dizajna, organizacije događanja, gerila marketinga, produkcije, online strategija, online produkije te community managementa. Agencija na tržištu djeluje od 2008., a od osnutka bilježi stalni rast broja klijenata i zaposlenih. Danas su ključni klijenti ZOO agencije Avon, City Center One, Encian, Kaufland, Meggle i Uniqa osiguranje. Agencija također surađuje s brojnim neprofitnim udrugama kao što su Autonomna ženska kuća Zagreb i udruga SVE za NJU.

“Odluku o apliciranju za članstvo u HURA-i vodstvo agencije Zoo donijelo je temeljem HURA-inog rada i inicijativa koje su prepoznate kao iznimno kvalitetne i bitne za razvoj industrije oglašavanja u Hrvatskoj.”, izjavio je Igor Mesarić, direktor ZOO agencije.

Kao punopravna članica ZOO agencija će biti uključena u sve HURA-ine aktivnosti i inicijative koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete industrije, poštivanje najviših profesionalnih standarda i jačanju reputacije struke u javnosti.