AEM: U Narodnim novinama objavljen Pravilnik o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom

U „Narodnim novinama“ broj 106/2022 od 14. rujna 2022. objavljen je Pravilnik o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom.

Mrežna poveznica gdje se može naći objava u Narodnim novinama je https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1565.html.

Pravilnik o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom stupa na snagu 22. listopada 2022.