Svakodnevno smo suočeni s činjenicom da političari ne znaju čemu služi novinarstvo i svojim odnosom prema radnicima u medijima to nepoznavanje dokazuju.
Počinje politička kampanja za parlamentarne izbore. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske svim strankama i koalicijama koje se kandidiraju na izborima javno postavljaju 10 pitanja – od onog osnovnog, koji je smjer njihovih medijskih politika ako dođu na vlast do konkretnih pitanja koja postavljamo u javnosti već niz godina, a na koja nijedna vladajuća struktura nije dala odgovor.

.

Krenimo redom:

1. Imate li medijsku politiku i na čemu se temelji?

2. Kako namjeravate osigurati dugoročnu potporu važnu za opstanak kvalitetnog i profesionalnog novinarstva?

3. Na koji način namjeravate osigurati i potaknuti kolektivno pregovaranje kao put do bolje zaštite radnih prava u medijima? Jeste li spremni na kompromis s radnicima? Hoćete li udovoljiti zahtjevu za dostojnu naknadu za pošten rad?

4. Pripremate li zakonodavni okvir za promjene u medijskom sektoru? Komentar Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o autorskim pravima?

5. Hoće li osigurati izmjenu Zakona o HRT-u i osigurati neovisnost javnog medijskog servisa?

6. Na koji ćete način prekinuti zloupotrebu sudskih tužbi kao sredstvo pritiska na novinare? Jeste li za brisanje uvrede i klevete iz Kaznenog zakona?

7. Kako ćete zaštititi novinare koji javno upozore na pritiske kojima su izloženi?

8. Kako će osigurati depolitizaciju institucija koje su dužne djelovati neovisno, poput Vijeća za elektroničke medije i Programskog vijeća HRT-a?

9. Kako ćete osigurati provedbu Zakona o medijima i provedbu statuta medija?

10. Kako ćete osigurati neovisnost lokalnih medija i zaštitu od lokalnih šerifa?

.

Odgovore ćemo redovito objavljivati na portalima i društvenim mrežama HND-a i SNH.

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva
Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske