U anketi provedenoj na više od 430 ispitanika portal EduCentar istražio je bi li mladi, ukoliko novac ne bi bio odlučujuća stavka, upisali privatni fakultet.

Više od 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje

Najveći dio ispitanika navodi kako bi upisali privatni fakultet jer smatraju da je privatno obrazovanje bolje. Ističu kako je na privatnom fakultetu bolji pristup i briga o pojedincu te ‘definitivno manje stresa‘.

Dio ispitanika vjeruje kako je posvećenost profesora na višoj razini. Jedan ispitanik ističe prednost manjeg broja studenata u grupama: „Glavna prednost privatnog obrazovanja je manji broj studenata u grupama što utječe na bolju komunikaciju s kolegama i profesorom.“

Također, ispitanici upozoravaju na zastarjelost javnog obrazovanja, ističući kako ‘javne obrazovne institucije ne primaju polaznike za poslove budućnosti, nego davne prošlosti.’

Javili su se i studenti koji studiraju na privatnom fakultetu: „Ono što sam naučio kroz praktične primjere bolje me pripremilo za tržište rada, a faks mi je omogućio i stručnu praksu koja je kasnije donijela i prvi posao. Jedino negativno bile su predrasude od strane okoline.“ Nastavno na predrasude, ispitanici ističu kako bi upisali privatni fakultet, ali ne u Hrvatskoj.

Za 35% ispitanika privatni fakultet je alternativa

Dio ispitanika ističe kako bi upisali privatni fakultet ‘iako smatraju da još uvijek ima loš imidž kod poslodavaca‘. Neki ispitanici smatraju da je ‘promidžba privatnih fakulteta loša‘.

Ispitanici navode kako je privatno obrazovanje dobar izbor za sve osobe koje su u radnom odnosu.

25% ispitanika ne bi upisalo privatno obrazovanje jer ima loš imidž kod poslodavca

Ispitanici smatraju kako su ‘privatni fakulteti lošiji’ i ‘ne opskrbljuju studente znanjem.’ Dio ispitanika navodi i lošiju kvalitetu studija i negativno nastrojenu okolinu kao jedan od razloga zbog kojeg ne bi upisali privatni fakultet.

Ispitanici su usporedili i hrvatske privatne fakultete sa stranima: „Naši privatni fakulteti ne mogu se uspoređivati s onima vani jer plaćanjem fakulteta plaćaš i diplomu, a kad bi se to promijenilo, na njih bi se gledalo drukčije.“

Neki od ispitanika smatraju da, ‘iako su programi na privatnim fakultetima više usklađeni s tržištem rada, nisu na cijeni kod poslodavaca.’